สารบัญ Pipeline > ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

การใช้งานสารสนเทศคณะฯ

การใช้เข้าถึงโฟลเดอร์งาน (Work) หรือโฟลเดอร์แลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) หรือโฟลเดอร์ส่วนตัวของท่าน สามารถทำได้โดยเปิด My Computer ขึ้นมา แล้วพิมพ์ที่อยู่ต่อไปนี้ลงไปในช่อง Address แล้วกด Enter
สำหรับโฟลเดอร์ Work ให้พิมพ์ \\10.3.3.8\Work$
สำหรับโฟลเดอร์ Exchange ให้พิมพ์ \\10.3.3.8\Exchange$
สำหรับโฟลเดอร์ E-book ให้พิมพ์ \\10.3.3.8\E-book$
สำหรับโฟล์เดอร์ส่วนตัว ให้พิมพ์ \\10.3.3.8\ แล้วตามด้วยชื่อ username ของท่านพร้อมสัญลักษณ์ $ เช่น \\10.3.3.8\chanan-r$
ในการเรียกใช้ครั้งแรก ระบบจะถาม Username และ Password ให้ท่านป้อน Username เป็น ENGINEER\ ตามด้วยชื่อ username ของท่านพร้อมสัญลักษณ์ $ เช่น ENGINEER\chanan-r$
ส่วน Password สามารถขอได้จากคุณเอกชัย (เค) หมายเลขโทรศัพท์ 0861797045
หากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ท่านสามารถคลิ้กเลือกให้เครื่องจำรหัสผ่านของท่านได้ ซึ่งในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปเครื่องจะไม่ถาม Username และ Password อีก นอกจากนั้น ในการใช้งานครั้งต่อไป ท่านยังสามารถคลิ้กปุ่มข้างบนนี้เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ Work และ Exchange รวมถึงโฟลเดอร์ส่วนตัวได้โดยตรง
ดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์


งานรอเรา เรารองาน

วัน-เวลา ผู้ร้องขอ เรื่อง ข้อความ สถานะ ผู้ปฏิบัติ
15/9/2555 11:56:00 thongla แจ้งซ่อมแซมส่วนของอาคาร ฝ้าเพดานรั่ว ส่งรูปให้ทาง แลกเปลี่ยนข้อมูล โฟลเดอร ทองลา ซ่อมอาคารคัดบรรจุ-55 รอการตอบรับ รอผู้รับผิดชอบ
26/9/2555 11:19:00 สินีลักษณ์ เครือปัญญา อื่นๆ ขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในห้องพักอาจารย์ของสาขาฯ เก็บเกี่ยว (อาคารพนม สมิตานนท์ ชั้น 5) เพราะบางห้องใช้งานไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ รอการตอบรับ รอผู้รับผิดชอบ

กรอกแบบฟอร์มป้อนงาน | ดูรายการทั้งหมด | ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนสถานะ


ปฏิทินคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรปฏิทินการจองห้องประชุมปฏิทินการจองรถคณะ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ดูแลระบบ คุณเอกชัย (เค) 0861797045

 

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5869-71 โทรสาร 0-5387-8113